Marketing Ups & Downs in 2018

Marketing Ups & Downs in 2018

Marketing Ups & Downs in 2018 سلام… وقت بخیر در سال 2018 اتفاقات زیادی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و … رخ داده و پیش بینی میشه که تحولات کسب و کار زیادی مخصوصا به لحاظ خدمات فناوری اطلاعات و تکنولوژی در پیش رو باشه… ولی به هر حال استارتاپ یا کسب و کار شما اگر …

Marketing Ups & Downs in 2018 Read More »