پرسش و پاسخ های متداول

پرسش و پاسخ های متداول

 

=> با کلیک بر روی هر پرسش به مقاله مربوط به آن بروید و پاسخ آن را مشاهده بفرمایید:

  1. این جا چه وبسایتی هست و چه کارهایی در اینجا انجام می شود؟
  2. چگونه می توان به راحتی خرید انجام داد در این وبسایت؟
  3. مزیت خرید از این وبسایت چیست؟
  4. منظور از فروشنده کیست و در این سایت چه کسانی می توانند فروشنده باشند؟
  5. چه امکانات و مزایایی برای فروشنده ها در این بازار خدمات وجود دارد؟
  6. فروشندگان چه طور می توانند ثیت نام نمایند و از پنل کاربری خود محصولات/خدماتی را به فروش برسانند؟
پرسش و پاسخ های متداول   => با کلیک بر روی هر پرسش به مقاله مربوط به آن بروید و پاسخ آن را مشاهده بفرمایید: این جا چه وبسایتی هست و چه کارهایی در اینجا انجام می شود؟ چگونه می توان به راحتی خرید انجام داد در این وبسایت؟ مزیت خرید از این وبسایت چیست؟ منظور از فروشنده کیست و در این سایت چه کسانی می توانند فروشنده باشند؟ چه امکانات و مزایایی برای فروشنده ها در این بازار خدمات وجود دارد؟ فروشندگان چه طور می توانند ثیت نام نمایند و از پنل کاربری خود محصولات/خدماتی را به فروش برسانند؟

User Rating: 5 ( 1 votes)